Home>Bibliography>Swedish
Bibliography
Senmedeltida skulpturer från Mechelen (Malines) i Sverige
ArticleSwedish1970

NORBERG, RUNE

Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning vol. 73 (1978)
Pages: 290-300
Swedish