Home>Bibliography>Dutch>Articles
Bibliography
Het eigenbelang als verklarend leidmotief voor de aanwezigheid van ambachtelijke keurmerken op Brabants, in het bijzonder Mechels beeldsnijwerk
ArticleDutch2004

JANSSEN, JAAK

Bulletin van het Koninklijk Insituut voor het Kunstpatrimonium, 30
pages 267-284
Dutch