Home>Bibliography>Articles
Bibliography
Nederlandsch Beeldhouwwerk van omstreeks 1400
a): de retabels van de Baerze te Dijon; b): het retabel van Hakendover; c): bewaard beeldhouwwerk van Jan van Mansdale
ArticleDutch1934

ROGGEN, DOMIEN

Nederlandsch Beeldhouwwerk van omstreeks 1400 : a): de retabels van de Baerze te Dijon; b): het retabel van Hakendover; c): bewaard beeldhouwwerk van Jan van Mansdale
Handelingen van het 2de Congres voor Algemeene Kunstgeschiedenis. 66
Maandblad voor oude en jonge kunst, jg.V, 1934
Pages: 320
Dutch