Home>Bibliography>1998
Bibliography
Het Retabel van Laredo.
Exponent van de vernieuwingen in de Brusselse laatgotische beeldhouwkunst rond 1440.
ThesisDutch1998

Master Thesis

FRANSEN, BART

University of Leuven