Home>Bibliography>1997
Bibliography
De heilige Rochus in de Zuidnederlandse beeldhouwkunst tussen 1500 en 1550
Een studie van de beelden bewaard in openbare gebouwen van het huidige Vlaamse gebied
ThesisDutch1997

Master Thesis

VAN DEN PLAS, SIGRID

University of Leuven