Home>Bibliography>2000
Bibliography
De Heilige Katharina in de laatmiddeleeuwse Bourgondische beeldhouwskunst (ca 1350-1530)
Beelden bewaard in Belgisch openbaar bezit: een iconografische en stilistische studie
ThesisDutch2000

Master Thesis

KATELIJNE, BEERTEN

University of Leuven